Search
Close this search box.

OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE 

Aktivnosti ovog projekta provode se na potresom pogođenom području, u hrvatskom Pounju odnosno općinama Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari i Gradu Hrvatska Kostajnica.  

Projektom se unaprjeđuju kapaciteti organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Ovom cilju će se konkretno doprinijeti kroz jačanje kapaciteta OCD-a za procjenu i unapređenje kapaciteta otpornosti zajednice, odnosno aktivnosti kojima će OCD koje djeluju u lokalnim zajednicama, ali i drugi lokalni dionici podići razinu svijesti, steći znanja i praktične vještine za procjenu vlastitih kapaciteta otpornosti i kapaciteta otpornosti zajednice te osmisliti i poduzeti aktivnosti za unapređenje tih kapaciteta.  

Aktivnosti projekta su usmjerene na aktivaciju i mobilizaciju resursa zajednice u podršci ranjivim skupinama: starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, djeci i obiteljima koji žive u siromaštvu i u riziku od socijalne isključenosti. Pored unapređenja kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkovitu podršku i pružanje psihosocijalne pomoći skupinama i pojedincima u rizku, projektom će se uspostaviti model održive i sustavne suradnje lokalnih vlasti, pružatelja javnih usluga i lokalnih OCD u zadovoljavanju ključnih potreba zajednice.  

Nositelj projekta je Rehabilitacijski centar za stres i traumu, a partneri su Dubičko udruženje žena iz Hrvatske Dubice, Udruga „Hrvatska žena“ iz Majura, Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Općina Majur te Općina Hrvatska Dubica.  

Ukupna vrijednost projekta je 474.703,92 kuna od čega je Iznos EU potpore  403.498,33 kuna. Projekt se provodi od 2. studenog 2021. do 1. veljače 2023. 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.
Projekt OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE, UP.04.2.1.11.0487 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11.0487, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr