Search
Close this search box.

Početak druge godine provedbe Prijevoz dostupan svima

Započeli smo s provedbom druge godine programa Prijevoz dostupan svima čiji je cilj doprinijeti rješavanju problema socijalne isključenosti starijih osoba i njihovog uključivanja u život zajednice osiguravanjem usluge prijevoza za starije na području Općine Majur i Grada Hrvatska Kostajnica, gdje je ta usluga teško dostupna, radi poboljšanja kvalitete njihova života i što dužeg ostanaka u vlastitom domu.

Zbog velikog interesa korisnika za ovom uslugom, u ovoj godini očekujemo veći broj prijevoza.

Provedbom programa se osigurava dostupnost usluge prijevoza za starije i unaprijeđuje kvaliteta života starijih osoba na rijetko naseljenom ruralnom području osiguravanjem pravovremenog odlaska liječniku i osiguravanjem pratnje pri odlasku.