Search
Close this search box.

Pomoć Umjetnošću u Traumi

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022.

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Financiranje: Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja.

Mjesto provedbe: Grad Zagreb

Projektne aktivnosti su usmjerene na osnaživanje, aktiviranje i pružanje praktične pomoći u integraciji osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom kroz kombinaciju Pomoći umjetnošću (Integrativne art terapije) i Rješenju usmjerenog pristupa te na unapređenje vidljivosti zajednice i pojedinaca s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz otvaranje novih, kreativnih kanala suradnje sa lokalnom zajednicom.

Opći cilj projekta je socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života  osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz  direktnu psihosocijalnu podršku i pripremu za aktivno uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu.