Search
Close this search box.

Predstavljene smjernice za unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika

Kao partneri na projektu “Nova perspektiva za beskućništvo” čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućništvo, uključeni smo u provedbu izrade smjernica za javne politike. 04.05.2023. smo sudjelovali na okruglom stolu „Unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika” koju je organizirao partner projekta CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija.

Na okruglom stolu su predstavljene smjernice za unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika nastale temeljem provedenih istraživanja u koja su bili uključeni relevantni dionici, zakonodavni i strateški okvir te rezultati istraživanja s osobama u nesigurnom i/ili neadekvatnom stanovanju.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.