Search
Close this search box.

Publikacije

Brošura: UNIVERZALNO DOSTUPNE TEMELJNE SOCIJALNE USLUGE U HRVATSKOJ

Ova brošura je nastala kao dio projekta Zajednice uključuju:

Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici.

U brošuri možete pronaći osnovne informacije o tome za što se zalažemo, kome su potrebne univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge, koje su to temeljne socijalne usluge, kakvo je trenutno stanje po pitanju dostupnosti temeljnih socijalnih usluga i kako se može ostvariti univerzalna dostupnost temeljnih socijalnih usluga.

Nudimo inovativne pristupe koji će moći omogućiti dostupnije socijalne usluge u zajednici.

Podržite inicijativu!

UNIVERZALNO DOSTUPNE TEMELJNE SOCIJALNE USLUGE

Ova publikacija je nastala kao dio projekta Zajednice uključuju:

Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici s ciljem stvaranja baze podataka za zagovaranje politika univerzalne dostupnosti temeljnih i kvalitetnih socijalnih usluga.

U publikaciji se predlaže inovativna konceptualizacija socijalnih usluga, te njihova tipologija i klasifikacija.

Prezentirani su rezultati istraživanja kojim se nastojalo postići stručni konsenzus o osnovnim paketima socijalnih usluga, koje trebaju biti univerzalno dostupne.

Analizirani su potrebni resursi za ostvarivanje univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga, te je predložen

koordinirani sustav podijeljene odgovornosti u planiranju, organiziranju, pružanju, praćenju i vrednovanju sustavom socijalnih usluga, radi povećanja njihove dostupnosti.

DOSTUPNOST SOCIJALNIH USLUGA

Predstavljamo rezultate prve nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga u Hrvatskoj, koju su proveli Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada, Sveučilišta u Zagrebu i Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Istraživanje je provedeno kao dio projekta ZAJEDNICE UKLJUČUJU:

Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici, koji je financiran iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške.

REHABILITACIJA, OSNAŽIVANJA I INTEGRACIJA TRAŽITELJA AZILA I AZILANATA – ŽRTAVA TORTURE

Rezultati evaluacijskog istraživanja

U okviru projekta „Rehabilitacija, osnaživanja i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“ 220 korisnika – potencijalnih žrtava torture, koji borave u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj dobilo je pomoć i podršku u prevladavanju traumatskog iskustva te osnaženo u cilju uspješnije integracije u zemljama prijema.

Program rehabilitacije i osnaživanja u ovom projektu sastojao se od kratkotrajne Solution Focused grupne intervencije, individualnog psihološkog savjetovanja i psihoterapije, učenja jezika, osposobljavanja i usavršavanja profesionalnih vještina i drugih aktivnosti usmjerenih na poticanje integracije u lokalnim zajednicama, uključujući praktičnu podršku u stambenom zbrinjavanju, traženju posla i rješavanju drugih statusnih pitanja.

Provedeno je evaluacijsko istraživanje kako bi se provjerila učinkovitost provedenih intervencija kao i utjecaj post-migracijskih čimbenika na oporavak. Rezultati evaluacije predstavljeni su u ovoj publikaciji.

PREKOGRANIČNI PROTOKOL

Prekogranični protokol za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih nastao je u radu prekograničnog tima u kojem su sudjelovali predstavnici lokalnih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kojima se provodio projekt „Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja“, koji su istovremeno predstavljali različite sektore uključene u prevenciju.

Protokol je napravljen s namjerom da dionicima u lokalnim zajednicama služiti za orijentaciju o organizacijama, institucijama i ustanovama koje su uključene ili mogu biti uključene u sustav prevencije ovisnosti i poremećaja ponašanja te laku i brzu komunikaciju sa ključnim osobama kako u slučaju potrebe za brzom i učinkovitom intervencijom tako i za potrebe razvijanja aktivnosti i programa prevencije.

MREŽA ZA UNAPREĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA U REGIJI POUNJA – REZULTATI PROJEKTA

Publikacija je nastala u okviru projekta “Mreža za unapeđenje mentalnog zdravlja”, koji se provodio od svibnja 2013. do rujna 2014. godine i sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

U publikaciji su predstavljeni provedene aktivnosti i ostvareni rezultati, projektne ideje nastale tijekom edukacije profesionalaca i aktivista u području unapređenja mentalnog zdravlja i kontakt podaci svih audionika u projektu. U pripremi publikacije upotrebljavali smo jezik koji su koristili i naši korisnici. Kako je komunikacija i suradnja svih sudionika i sa jedne i sa druge strane Une bila izvanredna i jezik nije bio ni jednog trenutka prepreka za to, nadamo se da ni čitaocima ove publikacije neće biti smetnja da neke dijelovi ovog izdanja čitaju na hrvatskom, a neki na srpskom ili bošnjačkom jeziku.

RECOGNISING VICTIMS OF TORTURE IN NATIONAL ASYLUM PROCEDURES

PLAN RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA

Strateški i operativni plan razvoja socijalnih usluga u području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

Publikacija je nastala u projektu „Kod kuće je najbolje: socijalne usluge u zajednici za starije i nemoćne osobe“. Strateški i operativni plan razvoja socijalnih usluga izradila je multisektorska radna skupina čiji članovi predstavljaju sve relevantne dionike u području provedbe projeka, koje se poklapa s područjem nadležnosti Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. Publikacija predstavlja doprinos planiraju, razvoju i unapređenju socijalnih usluga ali i boljoj koordinaciji svih resursa koji u ovom području stoje na raspolaganju u cilju unapređenja kvalitete podrške i skrbi osobama u stanju socijalne potrebe.

PRIRUČNIK ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Osnivanje, organiziranje i upravljanje udrugom, zadrugom i obrtom za pružanje socijalnih usluga: priručnik za pružatelje socijalnih usluga u zajednici.

Ovaj priručnik nastao je u sklopu projekta „Kod kuće je najbolje: socijalne usluge u zajednici za starije i nemoćne osobe“. Priručnik je izradio tim Centra za civilne inicijative. Priručnik ima cilj pomoći onima koji razmišljaju o organiziranom pružanju različitih socijalnih usluga u zajednici da razumiju različite oblike udruživanja kao i da se odluče za modalitet koji smatraju najprimjerenijim. U priručniku su jednostavnim jezikom opisani osnovni principi osnivanja, operativnog i financijskog upravljanja kao i zakonske obveze udruga, zadruga i obrta.

SOCIJALNE USLUGE U ZAJEDNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom: priručnik za početnike

Publikacija predstavlja prikaz procesa i rezultata ostvarenih tijekom projekta “Društveni centar Kostajnica: mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom”. U knjizi se nalaze stručni tekstovi koji su rezultat edukacije neprofesonalaca za rad u zajednici s osobama s invaliditetom i na organiziranju same zajednice kao i različiti alati za procjenu i rad s osobama s invalititetom. Opisan je tijek projekta i način rada u Društvenom centru s osobama s invaliditetom kako bi priručnik doprinio razvoju sličnih inkluzivnih socijalnih usluga i u drugim zajednicama u kojima takve usluge ne postoje.