Search
Close this search box.

Radionice u Karlovcu

U srijedu smo u Karlovcu započeli edukaciju interkulturnih medijatora. Cilj aktivnosti u našem programu MOstovi ZAjednice I Kulture. Kroz nekoliko poticajnih i zabavnih aktivnosti bavili smo se temom “Kultura i identitet“, posebno važnom za djecu i mlade koji su zbog migracija u riziku od gubitka veze sa zemljom i kulturom iz koje potiču.