Search
Close this search box.

Rame uz rame – krenule radionice sa učenicima

U toku je treća godina provedbe projekta „Rame uz rame – program podrške zdravom odrastanju u zajednici“ .Započeli smo novi ciklus radionica za učenike osmog razreda OŠ Krunoslava Kutena i šestih razreda OŠ Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu.  

Naše partnerske škole, kao i prethodnih godina, pripremile su potrebne suglasnosti roditelja, osigurale prostor za rad i volontere.

Interaktivne radionice za učenike usmjerene na razvoj osobnih i socijalnih vještina, vještina upravljanja emocijama i ponašanjem te podizanja kapaciteta za učenje i ostvarivanje vlastitih potencijala. Radionice vode psiholozi kroz interaktivne igre, rad u parovima i malim grupama, kreativno izražavanje, igranje uloga, razgovor i diskusiju.


Teme koje će se obrađivati na radionicama su:

  • Moje snage i sposobnosti – osnaživanje, podizanje samopoštovanja i samopouzdanja
  • Samopoštovanje
  • Asertivnost – vještine iskrenog izražavanja vlastitog mišljenja, osjećaja i stavova bez ugrožavanja prava drugih;
  • Emocije – načini nošenja sa emocijama
  • Empatija
  • Tolerancija – Prihvaćanje različitosti

Učenici su se na prvoj radionici upoznali sa projektom, pravilima rada, voditeljem radionice, nakon čega su kroz priču o vlastitim uspjesima radili na osnaživanju samopouzdanja i samopoštovanja.