Search
Close this search box.

Regionalna edukacija o univerzalnoj dostupnosti socijalnih usluga u Krapinsko-zagorskoj županiji

Koliko se potencijalnih korisnika temeljnih socijalnih usluga može očekivati u pojedinim gradovima i općinama u Krapinsko-zagorskoj županiji? Koliko stručnjaka, drugih pomagača i volontera je potrebno da bi se osigurale temeljne socijalne usluge na razini općine ili grada, na razini grupe funkcionalno povezanih općina i gradova, a koliko na razini cijele županije? Kako olakšati i potaknuti pružatelje socijalnih usluga da unaprijede i evaluiraju njihovu kvalitetu? 14. i 15. lipnja o ovim smo pitanjima diskutirali s predstavnicima lokalnih i regionalne vlasti i pružateljima socijalnih usluga na drugoj regionalnoj edukaciji o univerzaloj dostupnosti temeljnih socijalnih usluga, koja je održana u Zaboku. Edukaciju smo organizirali u suradnji s Mrežom udruga Zagor, kojima zahvaljujemo na gostoprimstvu kao i svim sudionicama/cima na dobroj volji i optimizmu da je univerzalna dostupnost temeljnih socijalnih usluga dostižan cilj!