Search
Close this search box.

Regionalna edukacija o univerzalnoj dostupnosti socijalnih usluga u Požegi

Predstavnice Rehabilitacijskog centra za stres i traumu i Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu su 08. i 09. prosinca 2022. u Požegi održale regionalnu edukaciju o univerzalnoj dostupnosti socijalnih usluga za predstavnike/ce lokalnih i regionalnih vlasti, centara za socijalnu skrb i pružatelje socijalnih usluga na području Požeško-slavonske županije.

Edukacija je dio kampanje podizanja svijesti i zagovaranja temeljnih socijalnih usluga kao prava koja trebaju biti dostupna i zajamčena građanima u riziku, a provodi se kao dio projekta ZAJEDNICE UKLJUČUJU.

Kako bi se socijalne usluge učinile dostupnima, potrebno je optimalno iskoristiti postojeće kapacitete organizacija i osigurati potrebne resurse kroz planiranje. Kroz edukaciju su prisutnima predstavljeni alati za planiranje socijalnih usluga i resursa potrebnih za njihovo osiguravanje ranjivim skupinama građana i publikacija Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Republici Hrvatskoj: model izvedivosti koji su nastali kao rezultat prve nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga autorica izv.prof.dr.sc. Ane Opačić sa Studijskog centra za socijalni rad, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dragane Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Edukacija je organizirana u suradnji s županijskim Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Požeško-slavonske županije čijim djelatnicima zahvaljujemo na gostoprimstvu, kao i svim sudionicima/cama na dobroj volji i aktivnom sudjelovanju u aktivnostima.