Search
Close this search box.

Regionalna edukacija o univerzalnoj dostupnosti socijalnih usluga u Šibeniku

01. i 02. prosinca 2022. u Šibeniku je, kao dio projekta ZAJEDNICE UKLJUČUJU, održana kampanja podizanja svijesti i zagovaranja temeljnih socijalnih usluga kao prava koje građanima u riziku treba biti zajamčeno.

Regionalnoj edukaciji o univerzalnoj dostupnosti socijalnih usluga u Šibensko-kninskoj županiji odazvali su se predstavnici/ce lokalnih i regionalnih vlasti, centara za socijalnu skrb i pružatelji socijalnih usluga na području Šibensko-kninske županije.

Kroz edukaciju su prisutnima predstavljeni alati za planiranje socijalnih usluga i resursa potrebnih za njihovo osiguravanje ranjivim skupinama građana i publikacija Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Republici Hrvatskoj: model izvedivosti koji su nastali kao rezultat prve nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga autorica izv.prof.dr.sc. Ane Opačić sa Studijskog centra za socijalni rad, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dragane Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

U sklopu edukacije raspravljalo se o pitanjima koliko se potencijalnih korisnika temeljnih socijalnih usluga može očekivati u pojedinim općinama i gradovima u Šibensko-kninskoj županiji, koliko je potrebno stručnjaka, drugih pomagača i volontera da bi se osigurale temeljne socijalne usluge na različitim organizacijskim razinama, kako potaknuti pružatelje socijalnih usluga da unaprijede i evaluiraju kvalitetu njihova rada i na koji način za to mogu koristiti predstavljene digitalne alate.

Edukacija je organizirana u suradnji s Županijskim upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata kojem zahvaljujemo na gostoprimstvu.