Search
Close this search box.

Trogodišnji program Sigurnost – Otpornost – Stabilnost

Sigurnost – Otpornost – Stabilnost, podrška udomiteljskim obiteljima za djecu

Razdoblje provedbe: 01.06.2023. – 31.05.2024. – prva godina provedbe

Nositelj programa: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Partnerske organizacije: Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Vrbovec, Centar za rehabilitaciju Stančić

Financiranje: Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz poziv „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“

Mjesto provedbe: Područje djelovanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Vrbovec (Grad Vrbovec i općine Dubrava, Farkaševac, Gradec, Općina Preseka i Rakovec); područje cijele Republike Hrvatske – dio aktivnosti.

Opći cilj programa je  doprinijeti razvoju udomiteljstva i kvaliteti skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u udomiteljskim obiteljima.

Specifični ciljevi su:

  1. Razviti i unaprijediti usluge u zajednici za pružanje podrške udomiteljskim obiteljima;
  2. Unaprijediti dostupnost socijalnih usluga za udomiteljske obitelji za djecu;
  3. Pozitivno utjecati na zadržavanje postojećih i povećanje broja udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Programske aktivnosti uključuju direktni rad sa četiri korisničke skupine: udomiteljima, udomljenom djecom, članovima bioloških obitelji i volonterima – studentima Studijskog centra socijalnog rada, a njima se nastoji udomiteljima osigurati kontinuirani razvoj seta esencijalnih transverzalnih vještina, s naglaskom na informiranje o traumi, stjecanje emocionalne otpornosti kod djece i razvoj sigurne privrženosti.