Search
Close this search box.

WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih država kroz razvoj platforme za učenje i alata za suradnju u svrhu izgradnje društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica

Razdoblje provedbe: 1.12.2017.-31.11.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 576.042,94 EUR

Udio EU financiranja: 517.459,58 EUR

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Partneri: SÜDWIND, Beč, Austrija, CESIE, Palermo, Italija, SLOVENSKA FILANTROPIJA, Ljubljana, Slovenija te Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska

Projekt je financiran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije.

Projekt je doprinio integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koje se premještaju unutar područja EU ili preseljavaju iz trećih zemalja. 

Specifični ciljevi projekta su:

  • olakšavanje integracije osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, posebice onima koji se premještaju ili preseljavaju, kroz razvoj inovativnih online alata kojima bi se pružila podrška u vidu davanja informacija, učenja te sociokulturne orijentacije prije i nakon njihova dolaska;
  • jačanje kapaciteta profesionalaca i ostalih koji rade u ovom području, lokalnih aktivista organizacija civilnog društva i volontera za učinkovito pružanje podrške i olakšavanje integracije državljanima trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita;
  • poboljšavanje integracijskih kapaciteta zajednica u koje osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita dolaze kroz uzajamno učenje i razmjenu unutar razvijene online Zajednice prakse.

Osnovni proizvod projekta jest WELCOMM web platforma za učenje i razmjenu namijenjena državljanima trećih zemalja, ali i profesionalcima, volonterima i ostalima koji rade u ovom području. Platforma uključuje integrirane module za učenje jezika te module za osposobljavanje za određene vještine i znanja, kao i virtualni prostor za Zajednicu prakse.

Online tečajevi hrvatskog i slovenskog jezika, za A1 i A2 razinu, su razvijeni i testirani i objavljeni online za govornike arapskog i farsi jezika. 

Kako bi se osigurala bolja informiranost državljanima trećih zemalja, posebice onima koji su prmeješteni ili preseljeni na područje Hrvatske, Slovenije, Austrije ili Italije, razvijeni su i objavljeni online Informacijski paketi te Vodič za pristup uslugama i izvorima podrške. Razvijen je i testiran  Sociokulturalni orijentacijski trening za državljane trećih zemalja te omogućen za online učenje. 

Razvijeni su i pilotirani treninzi za podizanje interkulturne osviještenosti i kompetencija za stručnjake, službenike, aktiviste i volontere u zajednicama prihvate, koji su dostupni online široj publici i zainteresiranim profesionalcima i dionicima na WELCOMM web platformi.