Search
Close this search box.

ZAJEDNICE UKLJUČUJU – Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške, a provodi se u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 31. svibnja 2023.

Nositelj je Rehabilitacijski centar za stres i traumu, a partneri u provedbi projekta su Pravni fakultet – Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu i Einurð ehf. iz Reykjavíka, Island


Financiran je sredstvima

Projekt ZAJEDNICE UKLJUČUJU doprinijeti će rješavanju problema regionalnih nejednakosti u dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama, njihovog neujednačenog razvoja, slabe održivosti i nekoordiniranosti. Ovakvo stanje u rasprostranjenosti i kvaliteti socijalnih usluga posljedica je, između ostalog, manjkave suradnje donositelja odluka s dionicima i civilnom društvom koji pružaju, koriste ili su zainteresirani za razvoj socijalnih usluga kao i izostanka odlučivanja na temelju dokaza.

Opći cilj projekta je osnažiti zagovaračku poziciju i dijalog civilnog društva s donositeljima odluka u svrhu postizanja univerzalne dostupnosti temeljnih i kvalitetnih socijalnih usluga za ranjive skupine.

Specifični ciljevi:

  1. stvoriti pretpostavke za planiranje i zagovaranje politika univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga, na temelju istraživanja i strukturiranog dijaloga s dionicima;
  2. poboljšati transparentnost i efikasnost planiranja, praćenja, procjene dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga;
  3. Povećati svijest i podršku, uključujući političku, inicijativi za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge.

Očekivani učinci projekta su:

  • Razvijen inovativni model univerzalno dostupnih temeljnih socijalnih usluga utemeljen u znanstveno-istraživačkim dokazima; istraživanje i predloženi model dugoročno će koristiti partneri i druge OCD, u zagovaranju univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga za ranjive skupine korisnika.
  • Razvijeni digitalni alati kojima će se povećati transparentnost i olakšati procjena dostupnosti te planiranje i praćenje kvalitete socijalnih usluga; ovi digitalni alati bit će biti dostupni svim pružateljima socijalnih usluga, donositeljima odluka u ovom području i organizacijama civilnog društva koje zagovaraju unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.
  • Uspostavljena neformalna koalicija za zagovaranje univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga, koja uključuje organizacije civilnog društva koje predstavljaju korisnike socijalnih usluga, koje su pružatelji socijalnih usluga i/ili koje prate provedbu socijalnih politika, kao i stručnjake u ovom području. Dugoročno će ova otvorena mreža OCD i stručnjaka poboljšati suradnju, razmjenu informacija, zajedničko djelovanje, međusobnu solidarnost te posljedično osnažiti utjecaj na relevantne politike ovog segmenta civilnog društva.
  • Povećano razumijevanje važnosti univerzalne dostupnosti socijalnih usluga te jačanje podrške ovoj inicijativi u stručnoj javnosti, kod dionika u lokalnim zajednicama, uključujući lokalne administracije, a time i politička podrška nacionalnih donositelja odluka.


Ciljana skupina ovog projekta su dužnosnici u JL(R)S i nacionalni donositelji socijalnih politika, lokalni pružatelji socijalnih usluga, uključujući organizacije civilnog društva, akademska i profesionalna zajednica, mediji i zainteresirana javnost: oni će povećati osviještenost i razumijevanje značaja i nužnosti univerzalno dostupnih temeljnih socijalnih usluga i razviti pozitivne stavove prema policy okviru, koji će u projektu biti razvijen i predložen.

Krajnji korisnici projekta su ranjive skupine, kojima će pristup temeljnim socijalnim uslugama biti poboljšan.