Search
Close this search box.

ZAPOŠLJAVANJE JE INtegracija

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022.

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Financiranje: Projekt je financiran iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava.

Mjesto provedbe: Grad Zagreb

Sažetak: Projekt je usmjeren izbjeglicama, tražiteljima azila i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom koje su doživjele traumatsko iskustvo u svojoj zemlji te su bili prisiljeni napustiti svoj dom i način života zbog direktne ugroze po život i zdravlje. Gubitak doma zajednička je trauma svim izbjeglicama, ali primijetili smo u našem dosadašnjem radu da je veliki broj njih, pored gubitka domova i razdvajanja obitelji, doživio i visoko traumatsko iskustvo koje je naknadno uzrokovalo razvoj psiho-somatskih bolesti. Radi se o osobama koje su doživjele prijetnju po život, poniženje, izolaciju/zatvor, fizičko i psihičko zlostavljanje, premlaćivanje i ostale brutalne metode koje ugrožavaju pojedincu život i dostojanstvo, a naknadno se pojavljuju kroz niz psihičkih i tjelesnih reakcija kao odgovor na jaki stres.

Cilj projekta je ojačati izbjeglice, tražitelje azila i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u procesu integracije, a koje su doživjele teško traumatsko iskustvo kao posljedicu rata.

Projekt je proveden na području Grada Zagreba, a ciljna skupina su izbjeglice, tražitelji azila i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji su bili izloženi traumatskom događaju.