Search
Close this search box.

Završetak projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”

Krajem listopada završena je trogodišnja provedba projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”, u kojem smo sudjelovali kao partner Hrvatske mreže za beskućnike. Tijekom projekta, aktivno smo doprinijeli izradi smjernica, provođenju radionica te obradi ključnih tema, posebice se fokusirajući na mentalno zdravlje beskućnika.

Aktivno smo sudjelovali u obilježavanju Svjetskog dana beskućnika i brojnim sastancima tijekom kojih smo se zalagali za međusektorsku suradnju, prevenciju beskućništva i unaprjeđenje zdravlja beskućnika.

Projekt, financiran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda, imao je za cilj unaprijediti suradnju između različitih sektora kako bi se razvile smjernice javnih politika utemeljenih na dokazima. S posebnim fokusom na sedam ključnih tema, projekt je rezultirao smjernicama za unapređenje javnih politika u području skrbi za beskućnike.

Kroz projekt su partneri i članice Hrvatske mreže za beskućnike zajednički radile na senzibiliziranju javnosti za probleme beskućnika i beskućništva u Republici Hrvatskoj. Donositeljima odluka upućene su preporuke za uključivanje osoba koje žive u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja u definiciju pojma „beskućnik“, donošenje Nacionalnog plana za prevenciju i borbu protiv beskućništva i Nacionalnog plana socijalnog stanovanja, dekriminalizaciju beskućništva i druge preporuke koje bi poboljšale položaj beskućnika u hrvatskom društvu i pridonijele prevenciji beskućništva.

Drago nam je da smo imali priliku u stvaranju pozitivnih promjena u društvu. Nastavljamo s našom misijom osnaživanja ranjivih skupina i zahvaljujemo svima koji nas u tome podržavaju.