Search
Close this search box.

Zaželi 3: Kod kuće je najbolje – neka tako i ostane

Nositelj projekta je Rehabilitacijski centar za stres i traumu, a partneri su Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Hrvatska Kostajnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak.  

Projekt se provodi od 1. siječnja 2023. do 31. kolovoza 2023. 

Cilj projekta „KOD KUĆE JE NAJBOLJE-NEKA TAKO I OSTANE“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Zaposlit će se 16 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 104.983,74 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (85%).

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.